Administratiekantoor Tilburg

"Boekhouden wordt zo wel erg makkelijk."
Bel ons
+31 (0) 6 364 522 85
Bezoek ons
Goirkestraat 72-02 Tilburg
Email ons
info@serusfinance.nl
Open ma t/m vr
9:00 uur tot 17:00 uur

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Serus Finance doet er alles om uw gegevens te beveiligen en privacy te beschermen. De privacyverklaring maakt openbaar welke verstrekte persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken.

Website

De website verzameld cookies voor analytische doeleinden zonder inbreuk te maken op uw privacy. Op de website van Serus kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Yuki geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden.

Nieuwsbrief

Het aanmelden van de nieuwsbrief zal plaatsvinden op basis toestemming. Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van het email adres en ontvangen van de nieuwsbief, kun je deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit kun je bijvoorbeeld doen door via de link in de nieuwsbrief aan te geven dat je deze niet meer wilt ontvangen.

Serus dienstverlening

Wie is de klant?
De klant is diegene met wie Serus een overeenkomst voor dienstverlening is aangegaan, waarvoor privacygevoelige gegevens van de klant, diens familie of diens medewerkers worden verwerkt.

Wat voor persoonsgegevens verwerken wij?
Voor het verzorgen van uw administratie dient Serus privacygevoelige persoonsgegevens op te verwerken waaronder:

  • Naam, voornaam, voorletters, geslacht
  • Adres en woonplaats
  • Emailadres en telefoonnummer
  • Geboortedatum van de klant en zijn gezin
  • BSN-nummer
  • Inkomensgegevens en andere gegevens over de financiële en economische situatie van de klant

Voor het verzorgen van belastingaangiften en toeslagen, (subsidie)aanvragen en de salarisadministratie is Serus vanuit de wet verplicht het BSN-nummer te verwerken. Een volledige kopie van het identiteitsbewijs is daarnaast verplicht vanuit de loonbelasting. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht Serus om de identiteit van de klant vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren. Het samenstellen van diverse soorten financiële- en adviesrapportages, belastingaangiften en loonstroken vormt de kern van de dienstverlening van Serus. Hiermee wordt uiterst zorgvuldig omgegaan. Vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden is hiervoor het uitgangspunt. Dit geldt uiteraard ook voor inloggegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden. De technische en organisatorische beveiliging is hierop afgestemd.
Wij verwerken geen gegevens over bijvoorbeeld ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging en medische informatie. Mocht er om een bijzondere reden noodzaak zijn dit wel te doen, dan zullen wij dit specifiek met de klant opnemen in de overeenkomst van dienstverlening.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Serus bewaard de door de klant verstrekte gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn.

Hoe worden mijn persoonsgegevens opgeslagen?
Serus bewaard alle persoonsgegevens het Yuki domein van de klant, zodat de klant altijd inzage en controle heeft over uw eigen persoonsgegevens.

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Serus zal periodiek intern audits houden en steekproefsgewijs controles uitvoeren.

Wij bieden passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Als de klant de manier waarop wij de beveiligingsmaatregelen naleven wil laten inspecteren door een onafhankelijk deskundige, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan. Wij zullen hierover samen met de klant afspraken maken. De kosten van een inspectie (audit) zijn voor rekening van de klant. De klant stelt aan ons een kopie van het inspectierapport ter beschikking.

Geheimhouding

De aan Serus verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. De medewerkers van Serus en zij die in opdracht van Yuki toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover zij door wet of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@serusfinance.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen zichzelf te legitimeren zodat we u kunnen identificeren. We zullen ter zake deze identificatie geen gegevens van u opslaan, dit ter bescherming van uw privacy. Serus zal tenminste binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Wijzigen privacyverklaring

Serus behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Voor vragen over het privacybeleid van Serus kunt u altijd contact opnemen met info@serusfinance.nl